Svatomartinský průvod 2017


Svatomartinský průvod 2018


Johanka z Arku 2019

https://milesov.cz/assets/File.ashx?id_org=9462&id_dokumenty=20933 


SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD 2019

Sedlčanský kraj - Internetové noviny pro Střední Povltaví 

Svatomartinský průvod se scénkou a svěcením vína u kostela již neodmyslitelně patří k místním tradicím. Letos se neuskutečnil 11., ale až 17. listopadu. Před jedenáctou hodinou se průvod objevil na návsi, kde byl již netrpělivě očekáván místními občany i obdivovateli z blízkého či dalekého okolí. Následovala společná cesta ke kostelíku na kopci, ze kterého po chvilce vyšli věřící, aby se připojili k divákům. Následně se schody před kostelem staly pódiem pro bratry Martina a Ondřeje Krausovi, kteří si připravili zajímavou scénku: 

Martin přichází k žebrákovi na schodech: Buď zdráv, člověče o žebrácké holi. 

Žebrák: I ty, vojáčku, přicházíš-li v dobré vůli. 

Martin s pohledem na věž kostela: Za naším pánem přicházím, z velké dálky. 

Žebrák: Pro našeho pána opustil jsi vřavu války? 

Martin: Tak jest. Vidím, že trápí tě bída a hlad. (Sjede pohledem žebráka.)

Žebrák: A v noci zlý nesnesitelný chlad.

Martin: Žel, nemám u sebe ani kousek zlata.

Žebrák: Pak tedy nechme chlad a hlad, ať odvedou práci kata.

Martin: A co kdybych dal ti půli pláště?

Žebrák: Ten by mě snad mohl zahřát za chladné noci ještě.

Martin trhá plášť na dvě poloviny, jednu dává žebrákovi.

Žebrák: Za tvou ochotu, Martine, věnuji ti dar. Křížek, symbol Boží, aby nezmohl tě zmar. (Sundává dřevěný kříž ze svého krku a předává jej Martinovi.) A pak ještě klíče, aby ti v každé době pomohly otevřít brány. Brány ke svobodě. (Cinká svazkem klíčů, které vytáhl z kapsy.) (Smích a potlesk)

Žebrák v pojetí Ondřeje Krause odchází, Martin Kraus coby svatý Martin čte z připraveného listu: Snad nezní to nadutě před shromážděným davem zakončit scénku v tento den malým mravem. Vězte, lidé, toto: Ať už jste krásní, ušlechtilí a nebo prostí, tak jen láska a pravda vítězí nad lží a nenávistí. 

Potom zaklekl před jáhna s lahví Svatomartinského vína, aby mu bylo požehnáno. Ten vyjádřil obdiv nad hloubkou krátké scénky. Klíček ke svobodě máme podle něj všichni. Jen se nesmíme bát ho použít, odemykat. Průvod se pak vydal zpět dolů k rybníku na návsi. První cesta vedla k hospodě, kde byly předány husy. Pak se průvod prošel po obci, aby skončil u Myslivny. Zde se příznivci vinné révy v tekutém skupenství sešli, aby ochutnali vzorek letošní úrody. Kdo měl objednanou svatomartinskou husičku k obědu, vrátil se na poledne zpět do místní hospody. 

Olga Trachtová  Hadáčková

KRYSAŘ 2021

KRYSAŘ •Trochu netypický divadelní zážitek s @divadlonakonichkelpie ...ale o recenzi jsem vás nemohla ochudit Člověk by si řekl koně, oheň...to bude jen nějaká bláznivá show Ale toto není ten případ! Moc nádherně pojatý příběh Krysaře, kde nešlo čistě o příběh, který většina z nás asi moc dobře zná, ale zejména o hlavní motiv, poslání, tohoto příběhu A to mě moc baví a těší mě, když se vše podaří náležitě vystihnout...což se zde bez pochyb podařilo Pochvalu si zaslouží i masky a kostýmy...na to, že asi tím stěžejním bylo využití koní, praporů, ohně a triků s ním, nebyla opomenuta právě tato složka A hudba doplněna mluveným slovem vše jen podtrhla Chvílemi šel z provedení opravdu strach, který nutí člověka k zamyšlení...a o to právě jde A ještě když se vydařilo počasí...prostě nádherně strávený večer Poklona všem, kteří se na inscenaci podíleli Režie: @kraus.ondrej a David Popule


Děkujeme za recenzi   "divadlo.je.ma.laska"